K250 TRS

Robusta carcassa de plàstic modelat per injecció Pràctica llança i emmagatzematge de pistola
Mango amb suports per al cable d'alimentació i la mànega de subministrament.
Fàcil manteniment simplement traient la carcassa frontal
rodes grans

Dipòsit de detergent extraïble amb nivell visible des de l'exterior

Ajust de detergent amb filtre

Regulació de baixa pressió de succió de detergent

manòmetre

Motor de 4 pols (1400 rpm) bé sobredimensionat i protegit amb pintura

Vàlvula de descàrrega professional incorporada

total retardat

Bombes autocebants amb dispositiu EASY-START en models monofàsics Interruptor giratori

Protecció tèrmica de l'motor