CAROD

CAROD és una empresa Espanyola amb més 50 anys d'experiència en la fabricació de maquinàries de neteja, és COMERCIAL GIRONA l'empresa seleccionada per atendre professionalment les necessitats dels clients, i garantir venda, manteniment o reparació dels seus àmplia gamma de productes.