Grups electrógens i Generadors

Els Grups Electrògens s'utilitzen principalment per subministrar energia en cas de talls de corrent o com a principal font d'energia en llocs aïllats quan no existeix xarxa elèctrica.

COMERCIAL GIRONA és una Empresa especialitzada en la Venda, Reparació, Manteniment i Control Preventiu de grups electrògens.


Actualment, donem assistència com a Servei Tècnic Oficial per les marques PRAMAC, CAROD, MOSA, AYERBE I ALFA Generator.
Atenció d'urgència 24h.