COMET

COMET és una empresa de presència consolidada en el mercat de les hidrolavadoras d'alta pressió, d'aigua calenta i freda. L'àmplia gamma de productes comprèn models de semi-professionals a professionals. És COMERCIAL GIRONA distribuïdor amb la venda, manteniment o reparació de les seves màquines de neteja proposant als seus clients una ofertes de gran valor en totes les seves varietats.