COMET

COMET és una empresa de presència consolidada en el mercat de les hidrosembradores d'alta pressió, d'aigua calenta i freda. L'àmplia gamma de productes comprèn models de semiprofessionals a professionals. COMERCIAL GIRONA és distribuïdor amb la venda, manteniment o reparació de les seves màquines de neteja, proposant als seus clients unes ofertes de gran valor en totes les seves varietats.