CAROD

CAROD és una empresa Espanyola amb més 50 anys d'experiència en la fabricació de maquinàries industrials entre les quals destaquen els grups electrògens, és COMERCIAL GIRONA l'empresa seleccionada per atendre professionalment les necessitats dels clients, i garantir venda, manteniment o reparació com a Servei Tècnic Oficial amb atenció d'urgència les 24 hores.