PISTOLA G 160 (2.641-959)

Apta per a totes les netejadores d'alta pressió, en les quals la mànega d'alta pressió es fixa per clip o abraçadora d'unió a la pistola polvoritzadora manual.

0