K 801-901 ECO Premium K 809 ECO PROFESSIONAL

Mango amb suports per a allotjar la pistola, la llança, el cable d'alimentació i la mànega de subministrament.
Segells d'aigua calenta
Carcassa pràctica i segura de l'rodet de mànega (quan correspongui)
PREU K 901 ECO IVA INCLUIDO

3012.00

Motor asíncron trifàsic de 4 pols (1400 rpm)

Sistema exclusiu d'acoblament bomba-motor per a ús intensiu

Vàlvula de descàrrega professional cargolada

contactor

Estructura i carcassa d'acer inoxidable.

Protecció tèrmica de l'motor

Total Timed Stop

PREU K 809 ECO 2795,10€ IVA INCLOS

PREU K 801 ECO 2899,70€ IVA INCLOS