SERIE X- PTO PREMIUM

Bombes RW amb kit de caixa de canvis de 1450 rpm
Amb bomba TWN per aplicació directa
Opció de succió d'aigua des del tanc extern (bombes autocebants)

ASSESSORAMENT GRATUÏT, CONSULTAR PREU I DISPONIBILITAT

Vàlvula de descàrrega de pressió professional

Escut per eix cardan

Filtre de succió d'aigua de llautó fàcilment reparable

manòmetre

 

ASSESSORAMENT GRATUÏT, CONSULTAR PREU I DISPONIBILITAT