Sèries Professional KF CLASSIC PREMIUM

Aspiració de detergent d'alta pressió regulada (només models amb tanc d'aigua)
Aspiració de detergent de baixa pressió regulada (només models sense tanc)

ASSESSORAMENT GRATUÏT, CONSULTAR PREU I DISPONIBILITAT

0

Filtre de succió fàcilment reparable

Motor professional de 4 pols (1400 rpm)

Vàlvula de descàrrega de pressió professional

T otal Timed Stop

manòmetre

Vàlvula de seguretat

Protecció tèrmica de la caldera

Inici retardat de l'cremador

Tauler de control de baixa tensió

contactor

Motor protegit amb relé tèrmic

Interruptor giratori d'encesa i apagada

T termòstat de regulació emperatura

Indicador "sense combustible"

Indicador "Màquina encesa"

 

ASSESSORAMENT GRATUÏT, CONSULTAR PREU I DISPONIBILITAT