HOT BOX Hot water mobile generator

Generador mòbil d'aigua calenta fins a 140 ° C per a connexió amb netejadors d'alta pressió d'aigua freda
Dipòsit de combustible amb flotador anivellat i filtre d'ompliment

ASSESSORAMENT GRATUÏT, CONSULTAR PREU I DISPONIBILITAT

0

Funcionament amb vapor o aigua calenta.

Cremador controlat per interruptor de flux

Vàlvula de seguretat professional

Protecció tèrmica de la caldera

Control de la flama

Sistema d'ajust electrònic de temperatura amb temperatura constant de l'aigua.

Indicador "Màquina encesa"

Indicador de "apagat de vapor"

Indicador "Comprovar cremador"

 

ASSESSORAMENT GRATUÏT, CONSULTAR PREU I DISPONIBILITAT